Kievišas J. „Dvasingumo Sklaidos Akcentai Ugdymo realybėje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 259-62, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7532.