Nauckūnaitė Z. „KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 34, 2015 m.liepos, p. 49-61, doi:10.15388/ActPaed.2015.34.8342.