Balundė A., ir Grakauskaitė-Karkockienė D. „VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 34, 2015 m.liepos, p. 105-16, doi:10.15388/ActPaed.2015.34.8346.