Gervytė D. „APGINTA ŠARŪNĖS NAGROCKAITĖS DISERTACIJA ,LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS TURINIO SAMPRATA: DISKURSO ANALIZĖ‘“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 35, 2015 m.gruodžio, p. 132-4, doi:10.15388/ActPaed.2015.35.9196.