Aramavičiūtė V. „DISERTACIJA APIE NEOLIBERALIZUOTOS BENDROJO UGDYMO POLITIKOS TRANSFORMACIJŲ KRITINĘ ANALIZĘ“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 35, 2015 m.gruodžio, p. 135-7, doi:10.15388/ActPaed.2015.35.9197.