Valatkienė S. „Aktyviosios Mokyklos idėjų Atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 1, 1991 m.gruodžio, p. 86-90, doi:10.15388/ActPaed.1991.01.9350.