Aramavičiūtė V. „Dorovinio auklėjimo Aktualumas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 1, 1991 m.gruodžio, p. 126-34, doi:10.15388/ActPaed.1991.01.9354.