Martišauskienė E. „Ryškesnės auklėjimo Per Pamokas galimybės“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 2, 1993 m.gruodžio, p. 133-41, doi:10.15388/ActPaed.1993.02.9374.