Valatkienė S. „Kai Kurie Lyginamosios Pedagogikos Aspektai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 3, 1996 m.gruodžio, p. 121-30, doi:10.15388/ActPaed.1996.03.9393.