Širiakovienė A. „Darbinio Mokymo Koncepcijos Lietuvių Pedagogų Darbuose“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 4, 2016 m.sausio, p. 67-75, doi:10.15388/ActPaed.1997.04.9409.