Martišauskienė E. „Klasės auklėtojo Veikla: Dvasios Tapsmo Veiksnys“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 4, 2016 m.sausio, p. 169-74, doi:10.15388/ActPaed.1997.04.9420.