Želvys R. „Mokytojų požiūris į Kai Kuriuos švietimo Kaitos Valdymo Lietuvoje Aspektus“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 2016 m.sausio, p. 9-20, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9429.