Kavaliauskienė V. „Pedagoginio pašaukimo Kriterijus Parenkant būsimuosius Mokytojus“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 47-60, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9432.