Šernas V. „Pedagogo meistriškumo Lygiai Mokant Profesijos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 83-92, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9435.