Aramavičiūtė V. „Aukštesniųjų Klasių Moksleivių Dvasingumo Aspektai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 93-105, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9436.