Sprindžiūnas A. „Tolerancija: Samprata Ir Ugdymo galimybės“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 141-59, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9439.