Valatkaitė-Rimienė V. „Moksleivių Ir Studentų Kritinio mąstymo Ypatumai Ir Lavinimo galimybės“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 173-8, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9441.