Rupšlaukis E., ir Bitinas B. „Fizikos Egzamino Metodikos Klausimu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 2016 m.sausio, p. 191-03, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9443.