Rupšlaukis E., ir Bitinas B. „Fizikos Egzamino Metodikos Klausimu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 191-03, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9443.