Zulumskytė A. „Vaiko pasaulėvaizdžio Turinys Ir Lemiantys Veiksniai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 204-11, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9444.