Valatkienė S. „Tradicinės, ,aktyviosios‘ Ir šiuolaikinės Moderniosios Pedagogikos Lyginamoji Analizė“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 239-55, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9446.