Tijūnelienė O. „Meilės Dorybė M. Pečkauskaitės Pedagoginiame Palikime“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 5, 1998 m.gruodžio, p. 256-67, doi:10.15388/ActPaed.1998.05.9447.