Palujanskienė A. „Vaikų psichologinės Problemos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 6, 1999 m.gruodžio, p. 39-44, doi:10.15388/ActPaed.1999.06.9454.