Beresnevičienė D. „Suaugusiųjų švietimo Vaidmuo Rytų Ir Centrinės Europos šalyse“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 6, 1999 m.gruodžio, p. 74-87, doi:10.15388/ActPaed.1999.06.9459.