Aramavičiūtė V. „Vyresniųjų Moksleivių Santykių Su Pasauliu Brandos Ypatumai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 7, 2000 m.gruodžio, p. 30-37, doi:10.15388/ActPaed.2000.07.9483.