Jonynienė Živilė. „Teisė Ir Mokinio Socializacija“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 7, 2000 m.gruodžio, p. 92-117, doi:10.15388/ActPaed.2000.07.9488.