Minginas J. „Pasauliečių Mokytojų Rengimo pradžia Lietuvoje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 7, 2000 m.gruodžio, p. 255-63, doi:10.15388/ActPaed.2000.07.9501.