Volodka H. „Šiaurės Lietuvos Mokyklų Ekologinė būklė“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 8, 2016 m.sausio, p. 37-44, doi:10.15388/ActPaed.2001.08.9509.