Stulpinas T. „Mokinių Vertinamieji Emociniai Santykiai Su Aplinka“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 8, 2016 m.sausio, p. 64-74, doi:10.15388/ActPaed.2001.08.9513.