Masaitytė R., ir Brunevičiūtė R. „Lietuvos Profesinio Rengimo Modeliavimo galimybės“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 8, 2016 m.sausio, p. 240-52, doi:10.15388/ActPaed.2001.08.9532.