Aramavičiūtė V. „Ugdymo Mokslas Ir Praktika“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 8, 2001 m.gruodžio, p. 269-71, doi:10.15388/ActPaed.2001.08.9535.