Aramavičiūtė V. „Pratarmė“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 9, 2002 m.gruodžio, p. 9, doi:10.15388/ActPaed.2002.09.9537.