Aukštkalnytė D. „Būsimųjų Muzikos Mokytojų Komunikaciniai mokėjimai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 9, 2002 m.gruodžio, p. 34-44, doi:10.15388/ActPaed.2002.09.9540.