Jovaiša L. „Savisaugos įgymis Ir Jo Ugdymas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 9, 2002 m.gruodžio, p. 228-34, doi:10.15388/ActPaed.2002.09.9557.