Beresnevičienė D. „Profesinis Orientavimas Lietuvoje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 9, 2002 m.gruodžio, p. 342-51, doi:10.15388/ActPaed.2002.09.9569.