Adamonienė R. „Profesijos Pedagogų Lygiagretaus Rengimo Modelis“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 10, 2003 m.sausio, p. 22-28, doi:10.15388/ActPaed.2003.10.9578.