Jonynienė Živilė, ir Teresevičienė M. „Lietuvos Ir Švedijos Mokinių požiūris į Vaiko Teises Mokymosi Procese“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 11, 2003 m.gruodžio, p. 63-71, doi:10.15388/ActPaed.2003.11.9598.