Kazragytė V. „Priešmokyklinio amžiaus Vaikų Vaidybos gebėjimų Ugdymas Naudojant Trumpus Tautosakos Tekstus“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 11, 2003 m.gruodžio, p. 101-7, doi:10.15388/ActPaed.2003.11.9602.