Švedaitė B. „Socialinio Darbo Sistema Lietuvos visuomenės Kaitos Kontekste“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 12, 2004 m.birželio, p. 39-49, doi:10.15388/ActPaed.2004.12.9614.