Jovaiša L. „Veikimo Aktyvumo įgymiai Ir Jų Ugdymas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 12, 2004 m.birželio, p. 118-35, doi:10.15388/ActPaed.2004.12.9621.