Martišauskienė E. „Pedagoginių Veiksnių įtaka vyresniųjų Paauglių Dvasiniam Tapsmui“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 12, 2004 m.birželio, p. 136-48, doi:10.15388/ActPaed.2004.12.9622.