Aramavičiūtė V. „Kai Kurie vyresniųjų Mokinių Gyvenimo Mokykloje Aspektai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 12, 2004 m.birželio, p. 149-55, doi:10.15388/ActPaed.2004.12.9623.