Duoblienė L. „Trys Filosofijos Mokymo Kryptys Lietuvos vidurinėje Mokykloje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 12, 2004 m.birželio, p. 156-63, doi:10.15388/ActPaed.2004.12.9624.