Zuzevičiūtė V. „Studentų požiūris į mokymą(-Si) aukštosiose Mokyklose“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 13, nr. 13, 2016 m.sausio, p. 81-86, doi:10.15388/ActPaed.2004.13.9637.