Jatautaitė D. „Tradicinių Ir Netradicinių Trumpalaikio Lietuvos Karių Anglų Kalbos Mokymo(-Si) Metodų sąsajos Veiksmingumas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 13, nr. 13, 2004 m.gruodžio, p. 106-19, doi:10.15388/ActPaed.2004.13.9640.