Aramavičiūtė V., ir Martišauskienė E. „Mokinių Santykiai Kaip Edukologijos Tyrimo Objektas Globalizacijos sąlygomis“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 18, 2007 m.sausio, p. 93-105, doi:10.15388/ActPaed.2007.18.9660.