Stonkuvienė I. „Dorinis Paauglių Elgesys XX A. Pirmosios pusės Lietuvos Kaimo bendruomenėje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 17, 2006 m.gruodžio, p. 29-44, doi:10.15388/ActPaed.2006.17.9683.