Aramavičiūtė V. „Jaunuolių Dvasingumo šiuolaikinės Kaitos Tendencijos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 17, 2006 m.gruodžio, p. 45-56, doi:10.15388/ActPaed.2006.17.9684.