Grakauskaitė-Karkockienė D. „Pedagoginio Profilio Studentų kūrybiškumo pokyčiai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 17, 2006 m.gruodžio, p. 66-77, doi:10.15388/ActPaed.2006.17.9686.