Aramavičiūtė V. „Profesoriaus B. Bitino Knygos ,Edukologinis Tyrimas: Sistema Ir procesas‘ Aktualumas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 17, 2006 m.gruodžio, p. 188-93, doi:10.15388/ActPaed.2006.17.9698.