Bitinienė A. „B. Bitino Knygos ,Edukologinis Tyrimas: Sistema Ir procesas‘ Stiliaus Ypatumai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 17, 2006 m.gruodžio, p. 197-9, doi:10.15388/ActPaed.2006.17.9700.